Фактуриране - Модул трансфер XML за Е-Фактура


Фактуриране - Модул трансфер XML за Е-Фактура
Описание: Интегриран модул за транфер на фактури към Е-Фактура. Изисква закупена инсталация за Фактуриране.
Цена без ДДС 97.75 лв.
Цена с ДДС 117.30 лв.
Продуктов код:  2.1
Поръчай »