SoftSystems

Изтегляне на демо версия

Програмен продукт Фактури

Системни изисквания
  1. Windows XP или по нова версия.
  2. Firebird SQL Server Firebird-2.1.4.18393_0_Win32.exe.
  3. Borland Database Engine (BDE) BDEInfoSetup.EXE.
Инструкции за инсталиране
  1. Изтеглете faktinstall.zip и го разархивирайте в локална директория на вашия компютър.
  2. Стартирайте Setup.exe и следвайте инструкциите за инсталация. Директорията на инсталацията по подразбиране e C:\SoftSystem\Fakt
  3. При стартиране на програмата трябва да се посочи пътя към базата данни, който по подразбиране е PC:C:\SoftSystem\Fakt\Data\Fso.gdb където PC е името на компютъра, на който е инсталирана програмата (Full computer name).
  4. За влизане в програмата използувайте Потребителско име -> SoftSys и Парола -> 111111 (шест единици).