Хонорари

Програмният продукт Хонорари е предназначен за въвеждане и изчисляване на сметки за изплатени суми.

Обработват се вид осигурен за НОИ с код 09 и 14. Продуктът включва :