Важно !!!

За контакти с нашия екип може да използвате следните мобилни телефони:

Последни промени

Последните промени по програмните продукти може да видите тук. Виж нови версии 2024 !

Преглед »

Помощни програми

Всички програмни продукти работят с Firebird и BDE. Версиите на тези продукти и други помощни програми може да свалите от тук.

Преглед »

За дистанционна помощ

За да могат нашите специалисти да ви помогнат дистанционно, изтеглете програма за отдалечен достъп.

Изтеглете TeamViewer

Заявка за продукти и услуги

Ако желаете да закупите продукт може да направите заявка от тук.

Преглед »


Нашите продукти

Продукт Счетоводство

Двустранно счетоводство

Софтуерен продукт за цялостна счетоводна отчетност.

Преглед »

Продукт Заплати и персонал

Заплати и персонал

Софтуерен продукт за автоматизирана обработка на работни заплати и организация на личния състав.

Преглед »

Продукт хонорари

Хонорари

Софтуерен продукт за отчитане разплащанията с физически лица.

Преглед »

Продукт Фактури

Фактури

Софтуерен продукт за създаване на фактури за продажби и протоколи за доставки.

Преглед »

Продукт StoreExBase

StoreExBase

Софтуерен продукт за цялостна отчетност на дейността на търговските обекти.

Преглед »

Продукт Склад

Складово стопанство

Софтуерен продукт за следене на движението на материалните запаси и складовите наличности.

Преглед »