Последни промени

Последните промени по програмните продукти може да видите тук. Виж нови версии 2017 !

Преглед »

Помощни програми

Всички програмни продукти работят с Firebird и BDE. Версиите на тези продукти и други помощни програми може да свалите от тук.

Преглед »

За дистанционна помощ

За да могат нашите специалисти да ви помогнат дистанционно, изтеглете програма за отдалечен достъп.

Изтеглете TeamViewer

Нашите продукти

Продукт Счетоводство

Двустранно счетоводство

Софтуерен продукт за цялостна счетоводна отчетност.

Преглед »

Продукт Заплати и персонал

Заплати и персонал

Софтуерен продукт за автоматизирана обработка на работни заплати и организация на личния състав.

Преглед »

Продукт хонорари

Хонорари

Софтуерен продукт за отчитане разплащанията с физически лица.

Преглед »

Продукт Фактури

Фактури

Софтуерен продукт за създаване на фактури за продажби и протоколи за доставки.

Преглед »

Продукт Склад

Складово стопанство

Софтуерен продукт за следене на движението на материалните запаси и складовите наличности.

Преглед »

Продукт StoreEx

StoreEx

Софтуерен продукт за цялостна отчетност на дейността на търговските обекти.

Преглед »