SoftSystems

Цени за поддръжка и обслужване

Годишен абонамент за поддръжка

1. Всички нови възможности, екстри и автоматични операции в новите версии.

2. Всички промени вследствие на изменения в законодателството и нормативната база.

3. Консултации по телефона и по e-mail.

4. Поддръжка и съдействие при проблеми с лицензираните SoftSystems програмни продукти, закупени от клиента.

No Наименование Цена EURO
1. Двустранно счетоводство - брой работни места  
1.1 За 1 180.00
1.2 От 2 до 5 220.00
1.3 От 6 до 10 285.00
1.4 Над 10 385.00
2. Заплати и персонал - брой работни места  
2.1 За 1 180.00
2.2 От 2 до 5 220.00
2.3 От 6 до 10 285.00
2.4 Над 10 385.00
3. Хонорари 75.00
4. Фактури 75.00
5. Складово стопанство 75.00
Цените са без включен ДДС
При комбиниран абонамент за няколко програмни продукта се ползва 10% отстъпка от общата цена.
Годишният абонамент се заплаща за календарна година от 01.01 до 31.12.

Консултации и поддръжка

1. Безплатни консултации по телефон и Интернет - само за клиенти, чиито договор за абонаментно поддържане не е изтекъл.

2. Платени консултации :

Вид Цена (лв.)
С предварително записване 60.00
Експресно (без предварително записване) 80.00
Цените са за всеки започнат час без включен ДДС.