Заплати и персонал

Програмният продукт Заплати и персонал е предназначен за автоматизирана обработка на работните заплати на персонала.

Позволява обработка на неограничен брой фирми, като включва: