Заплати и персонал - Отдалечен достъп


Заплати и персонал - Отдалечен достъп
Описание: Лиценз за отдалечен достъп през интернет. Изисква закупена инсталация за Заплати и персонал - Сървер.
Цена без ДДС 195.50 лв.
Цена с ДДС 234.60 лв.
Продуктов код:  3.2
Поръчай »