Заплати и персонал - Отдалечен достъп


Заплати и персонал - Отдалечен достъп
Описание: Лиценз за отдалечен достъп през интернет. Изисква закупена инсталация за Заплати и персонал - Сървер.
Цена без ДДС 195.58 лв.
Цена с ДДС 234.70 лв.
Продуктов код:  3.2
Поръчай »