Двустранно счетоводство - Работна станция


Двустранно счетоводство - Работна станция
Описание: Лиценз за работна станция в локална мрежа. Изисква закупена инсталация за Двустранно счетоводство - Сървер.
Цена без ДДС 117.30 лв.
Цена с ДДС 140.76 лв.
Продуктов код:  1.1
Поръчай »