Двустранно счетоводство - Модул Готова продукция


Двустранно счетоводство - Модул Готова продукция
Описание: Интегриран модул за калкулация на себестойността на готовата продукция. Изисква закупена инсталация за Двустранно счетоводство - Сървер.
Цена без ДДС 195.50 лв.
Цена с ДДС 234.60 лв.
Продуктов код:  1.3
Поръчай »