Фактуриране - Модул трансфер XML за Е-Фактура


Фактуриране - Модул трансфер XML за Е-Фактура
Описание: Интегриран модул за транфер на фактури към Е-Фактура. Изисква закупена инсталация за Фактуриране.
Цена без ДДС 97.79 лв.
Цена с ДДС 117.35 лв.
Продуктов код:  2.2
Поръчай »