Двустранно счетоводство - Модул Ресторанти


Двустранно счетоводство - Модул Ресторанти
Описание: Интегриран модул за отчитане на продажбите от ресторанти. Изисква закупена инсталация за Двустранно счетоводство - Сървер.
Цена без ДДС 195.58 лв.
Цена с ДДС 234.70 лв.
Продуктов код:  1.4
Поръчай »