StoreExBase

Програмният продукт StoreExBase представлява система за цялостна отчетност на дейността на търговските обекти.

Продуктът управлява фискални устройства на слeдните производители – DATECS, ELTRADE, DAISY, TREMOL.

Функционалността на продукта включва обработка и издаване на следните видове първични документи:

Складови документи

Първични документи за каси

Програмата предлага следните справки :

Разширени възможности

Използуват се два метода на оценка при обработка на складовите наличности: средно претеглена цена за месец и средно претеглена цена за ден.

Продуктът е интегриран с програмния модул Двустранно счетоводство, като е предоставена възможност за прехвърляне на Складовите документи и Дневници за покупки и продажби чрез текстови файлове.

Програмният продукт работи в локална мрежа без ограничения върху броя на работните станции и мрежовата операционна система.