Категории продукти и услуги


Двустранно счетоводство - Сървер
Цена без ДДС 1 153.94 лв.
Цена с ДДС 1 384.73 лв.
Поръчай »

Двустранно счетоводство - Работна станция
Цена без ДДС 156.47 лв.
Цена с ДДС 187.76 лв.
Поръчай »

Двустранно счетоводство - Отдалечен достъп
Цена без ДДС 195.58 лв.
Цена с ДДС 234.70 лв.
Поръчай »

Двустранно счетоводство - Модул Ресторанти
Цена без ДДС 195.58 лв.
Цена с ДДС 234.70 лв.
Поръчай »

Фактуриране с автоматично осчетоводяване
Цена без ДДС 352.05 лв.
Цена с ДДС 422.46 лв.
Поръчай »

Фактуриране - Модул трансфер XML за Е-Фактура
Цена без ДДС 97.79 лв.
Цена с ДДС 117.35 лв.
Поръчай »

Заплати и персонал - Сървер
Цена без ДДС 1 153.94 лв.
Цена с ДДС 1 384.73 лв.
Поръчай »

Заплати и персонал - Работна станция
Цена без ДДС 156.47 лв.
Цена с ДДС 187.76 лв.
Поръчай »

Заплати и персонал - Отдалечен достъп
Цена без ДДС 195.58 лв.
Цена с ДДС 234.70 лв.
Поръчай »

StoreExBase - Сървер до три работни места
Цена без ДДС 3 324.91 лв.
Цена с ДДС 3 989.89 лв.
Поръчай »

StoreExBase - Работна станция
Цена без ДДС 195.58 лв.
Цена с ДДС 234.70 лв.
Поръчай »

StoreExBase - Отдалечен достъп
Цена без ДДС 195.58 лв.
Цена с ДДС 234.70 лв.
Поръчай »

StoreExBase - Модул Разнос
Цена без ДДС 684.54 лв.
Цена с ДДС 821.45 лв.
Поръчай »

StoreExBase - Модул Продажби мобилни търговци
Цена без ДДС 684.54 лв.
Цена с ДДС 821.45 лв.
Поръчай »

StoreExBase - DataSnap Server мобилни устройства
Цена без ДДС 938.80 лв.
Цена с ДДС 1 126.56 лв.
Поръчай »

StoreExBase - Модул Търговия с хранителни продукти
Цена без ДДС 880.12 лв.
Цена с ДДС 1 056.14 лв.
Поръчай »

Складово стопанство
Цена без ДДС 293.37 лв.
Цена с ДДС 352.04 лв.
Поръчай »

Платежни документи
Цена без ДДС 68.45 лв.
Цена с ДДС 82.14 лв.
Поръчай »

Хонорари
Цена без ДДС 352.05 лв.
Цена с ДДС 422.46 лв.
Поръчай »