SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Двустранно счетоводство

13.04.2022 г.

Добавена е проверка на Дневника на покупките за въведени документи. Проверката се прави като въведените документи се сравняват с CSV файл, който може да се свали от сайта на НАП.

Добавена е справка за задължения и плащания по дати на падеж.

При прехвърлянето на Дневника на продажбите от файл за ДДС е направено да се прехвърлят и документите с нулеви суми.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20220413.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2022 година.


31.01.2021 г.

Направени са промени по VIES - декларацията във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20210131.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.


20.03.2020 г.

Направени са промени в Дневника за покупките, Дневника за продажбите и VIES - декларацията във връзка с прилагане на режимa складиране на стоки до поискване (чл.15а ЗДДС).

Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискване, тогава може да не качвате тази актуализация.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20200320.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2020 година.