SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Двустранно счетоводство

05.08.2022 г.

Във връзка с промените в ППЗДДС - § 20а от ПЗР (ДВ бр.59 от 26.07.2022г) са добавени нови кодове за Дневник продажби.

Вид документи

  • 84 Отчет за извършените продажби на хляб
  • 85 Отчет за извършените продажби на брашно

Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС

  • 07 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб
  • 08 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20220805.pdf.

05.07.2022 г.

Добавени са нови кодове за вид документи за Дневник продажби, съгласно чл.112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г в сила от 09.07.2022 във връзка с компенсиране на физическите лица, крайни потребители на моторни горива (ДВ бр.52 от 05.07.2022г).

13.04.2022 г.

Добавена е проверка на Дневника на покупките за въведени документи. Проверката се прави като въведените документи се сравняват с CSV файл, който може да се свали от сайта на НАП.

Добавена е справка за задължения и плащания по дати на падеж.

При прехвърлянето на Дневника на продажбите от файл за ДДС е направено да се прехвърлят и документите с нулеви суми.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20220413.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2022 година.


31.01.2021 г.

Направени са промени по VIES - декларацията във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20210131.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.


20.03.2020 г.

Направени са промени в Дневника за покупките, Дневника за продажбите и VIES - декларацията във връзка с прилагане на режимa складиране на стоки до поискване (чл.15а ЗДДС).

Ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима складиране на стоки до поискване, тогава може да не качвате тази актуализация.

За по детайлна информация вижте файл readme_fso20200320.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2020 година.