SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Фактури

25.06.2018 г.

Автоматично издаване на фактури от проформа-фактури(шаблони).

За по детайлна информация вижте файл readme_fakt20180626.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2018 година.


23.01.2017 г.

Добавена е възможност за генериране на протокол за ВОП по фактура от ФСО

Добавена е възможност за издаване на Протоколи за начисляване на ДДС за в други случаи, предвидени в закона.

За по детайлна информация вижте файл readme_fakt20170123.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2017 година.


22.02.2016 г.

Добавена е възможност за издаване на Протоколи за начисляване на ДДС за доставки на стоки и услуги за лични нужди.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2016 година.