SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Фактури

31.01.2021 г.

Във връзка с промяната в Наредба H-18 е премахнато ограничението за издаване на фактури в брой.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.


17.06.2019 г.

Издаване на протоколи в случаите на чл.167а ЗДДС в сила от 01.07.2019 г.

За по детайлна информация вижте файл readme_fakt20190617.rtf.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2019 година.