SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Хонорари

14.01.2019 г.

Промяна на минималната работна заплата.

Добавени са параграфи за 2019г.

В данни за НОИ е добавена възможност за изготвяне на Декларация Обр.6.

За по детайлна информация вижте файл readme_hono20190114.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2019 година.


15.01.2018 г.

Промяна на минималната работна заплата.

Промяна в Осигурителни проценти и съотношения процента за Фонд Пенсии на 19.8, както и съответните проценти за работодател (11.02) и работник (8.78).

Добавени са параграфи за 2018г.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2018 година.


19.05.2017 г.

Трансфер на платежни по формата МТ103 - програмата автоматично попълва въведената дата на плащане в трите полета за дати на всяко от маркираните платежни при записа на файла за трансфер.


30.01.2017 г.

Промяна в структурата на файла за подаване на данни с Деклатация Обр.1.


23.01.2017 г.

Промяна на минималната работна заплата.

Промяна в Осигурителни проценти и съотношения процента за Фонд Пенсии на 18.8, както и съответните проценти за работодател (10.46) и работник (8.34).

Добавени са параграфи за 2017г.

Промяна в структурата на файла за подаване на данни с Декл.Обр.1 съгласно Заповед № ЗЦУ 36/ 06.01.2017г. на Изпълнителния директор на НАП.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2017 година.