SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Хонорари

12.01.2021 г.

Промяна на минималната работна заплата 650лв.

Добавени са параграфи за 2021г.

Промяна във файловия формат за предаване на данни за Декларация Обр.1 за периоди след 31.12.2020г.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2021 година.


08.01.2020 г.

Промяна на минималната работна заплата 610лв.

Добавени са параграфи за 2020г.

НОВО!!!

Генериране на декларации за подаване на Справката по чл.73, ал.1 ЗДДФЛ.

За по детайлна информация вижте файл readme_hono20200108.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2020 година.


05.02.2019 г.

Промяна във файловия формат за предаване на данни за Декларация Обр.1.

14.01.2019 г.

Промяна на минималната работна заплата.

Добавени са параграфи за 2019г.

В данни за НОИ е добавена възможност за изготвяне на Декларация Обр.6.

За по детайлна информация вижте файл readme_hono20190114.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2019 година.