SoftSystems

Промени по Програмните продукти

Промени Хонорари

15.01.2018 г.

Промяна на минималната работна заплата.

Промяна в Осигурителни проценти и съотношения процента за Фонд Пенсии на 19.8, както и съответните проценти за работодател (11.02) и работник (8.78).

Добавени са параграфи за 2018г.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2018 година.


19.05.2017 г.

Трансфер на платежни по формата МТ103 - програмата автоматично попълва въведената дата на плащане в трите полета за дати на всяко от маркираните платежни при записа на файла за трансфер.


30.01.2017 г.

Промяна в структурата на файла за подаване на данни с Деклатация Обр.1.


23.01.2017 г.

Промяна на минималната работна заплата.

Промяна в Осигурителни проценти и съотношения процента за Фонд Пенсии на 18.8, както и съответните проценти за работодател (10.46) и работник (8.34).

Добавени са параграфи за 2017г.

Промяна в структурата на файла за подаване на данни с Декл.Обр.1 съгласно Заповед № ЗЦУ 36/ 06.01.2017г. на Изпълнителния директор на НАП.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2017 година.


21.01.2016 г.

Промяна на Служебна бележка за доходи по чл.35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал.7 от ЗДДФЛ).

Промяна на минималната работна заплата.

Добавени са параграфи за 2016г.

Тази актуализация могат да изтеглят само фирми с платен годишен абонамент за 2016 година.